Địa chỉ: Pleiku -Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non TT Bình Minh

Pleiku -Gia Lai
gialai-pleiku-mnttbinhminh@edu.viettel.vn